මුල් පිටුව / පුවත්

අකුරැස්ස මත්පැන් වැටලීමෙන් මියගිය පොලිස් නිලධාරීන්ට වන්දි

2019 මැයි 22 වන දින මත්පැන් වැටලීමේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලද පොලිස් නිලධාරියෙකු වන කසුන් සම්පත් මහතා වෙනුවෙන් අග්‍රහාර රන් යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පිදෙන රුපියල් මිලියන 2 ක වන්දි මුදල අකුරැස්ස පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ අතින් ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත ලබාදෙන ලදී. මාතර සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී මිලාන් වික්‍රමසිංහ මහතා ද ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල නියෝජනය කරමින් සහභාගී විය.

විසින්   සංස්කාරක        දිනය   18 ඔක්තෝබර් 2019


දෙමටගොඩ නිවාස සංකීර්ණ පරීක්ෂාවේදී ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මියගිය පොලිස් නිලධාරීන්ට වන්දි

2019 අපේ‍්‍රල් 21 වන දින දෙමටගොඩ නිවාස සංකීර්ණයක සිදුවූ පිපිරීමකින් මියගිය පොලිස් උප පොලිස් පරීක්ෂක රොහාන සඳුන් බන්ඩාරා මහතාට අග්‍රහාර සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ හිමි රුපියල් ලක්ෂ 6 ක වන්දි මුදල ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ වෙත පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රනාන්දු මහතා අතින් ලබාදුන් අවස්ථාව.

විසින්   සංස්කාරක        දිනය   18 ඔක්තෝබර් 2019