ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල නිල වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

<<<<<<<<" සියලුම පාර්ශවයන් හට රැකවරණය සපයන ආරක්ෂිත ජාලයක් ">>>>>>>>

PROCUREMENT OF CREATION OF OFFICE STRUCTUREAND CARPETING OF
GROUND FLOOR TO 03rd FLOOR EXCEPT CUSTOMER CARE CENTER OF
THE NEW HEAD OFFICE OF NITF NITF / NCB / 2019 / 05


Download BID Document.


PROCUREMENT FOR A TOTAL SOLUTION FOR THE DESIGN AND BUILD OF
CUSTOMER CARE CENTRE ON GROUND FLOOR AND EXECUTIVE OFFICE ON
4TH FLOOR – UPTO BUILDING NITF / NCB / 2019 / 04


Download BID Document.


PROCUREMENT OF REINSURANCE PROGRAM TO COVER THE NATIONAL NATURAL DISASTER
AND EMERGENCY RELIEF INSURANCE SCHEME INCLUDING ACCIDENTAL DEATH COVERAGE
FOR FISHERMEN FOR A PERIOD OF ONE YEAR 2019/2020


Download BID Document.


ජාතික හා ආර්ථික කටයුතු වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:  www.mnper.gov.lk
                                                                        වෙබ් අඩවියට පිවිසුණු වාර ගණන

Fitch Ratings 'AA-(lka)'
Fitch Ratings-Colombo/Hong Kong-06 September 2018: Fitch Ratings has affirmed Sri Lanka-based National Insurance Trust Fund Board's (NITF) National Insurer Financial Strength (IFS) Rating and National Long-Term Rating at 'AA-(lka)'.The Outlook is Stable.Sri Lanka: Reinsurers sought for national disaster insurance fund.
Sri Lankan state-run insurer and reinsurer National Insurance Trust Fund (NITF) has floated a tender to obtain reinsurance support for the National Natural Disaster and Emergency Relief Insurance Scheme which will be launched next month. Read more..


නවතම පුවත්

  රක්ෂණ වන්දි ප්‍රදානය කිරීම. - ජාතික රූපවහිනි පුවත් -2017-10-22

  ජල ගැල්මෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව හට, ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලේ දායකත්වයෙන් රක්ෂණ වන්දි පිරිනැමීම, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවැත්විය. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  "අග්‍රහාර රන් හා රිදී පැකේජ මඟින් ප්‍රතිලාභ රැසක්" - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල ආයතනයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමන් වන සනත් සී. ද සිල්වා මහතා විසින් මව්බිම පුවත් පතට ලබාදුන් සාකච්ඡාව. තව කියවන්න...


  "ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත රක්ෂණ බලාපොරොත්තුව" , ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල ආයතනයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමන් වන සනත් සී. ද සිල්වා මහතා විසින් සත්හඬ පුවත් පතට ලබාදුන් සාකච්ඡාව. තව කියවන්න...


  ගොවි දිවිය සුරකින රක්ෂණ ක්‍රමය - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල, ගොවි දිවි අරුණ. තව කියවන්න...


  රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල ආයතනයෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් වන සනත් සී. ද සිල්වා මහතා විසින් මව්බිම පුවත්පතට ලබාදුන් සාකච්ඡාව. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලෙහි කෘෂිකාර්මික රක්ෂණය පිළිබඳව Daily FT පුවත් පතෙහි පළවූ වාර්තාව. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලෙහි ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකතුමන් වන සනත් සී. ද සිල්වා මහතා අද දෙරණ 24x7 වැඩසටහනෙහි සිදුකල සාකච්ඡාව. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් වන සනත් සී. ද සිල්වා මහතා විසින් රිවිර පුවත් පතට ලබා දුන් සාකච්ඡාව. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  2016 වර්ෂය තුළ NITF අප ආ ගමන් මඟ.. මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  NITF අග්‍රහාර හා සම්බන්ද වූ 2017 අයවැය යෝජනා. තව කියවන්න...


  ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන් සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද යනුවෙන් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ සභාපතිතුමන් වන මංජුල ද සිල්වා මහතා ITN 'අරුත්බර ජීවිතය' වැඩසටහනට දැක්වූ අදහස්. (2016-06-03) මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  හදිසි ආපදා තත්ව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව- ජාතික රූපවාහිනී පුවත් (27/05/2016) මෙතැනින් පිවිසෙන්න...


  ආපදා සහන දෙන්න රක්ෂණභාර අරමුදලත් එක්වෙය් - ලංකාදීප පුවත්පත(24-05-2016) තව කියවන්න...


  සිලෝන් ටුඩේ පුවත් පතෙහි පළවූ වාර්තාව (24-05-2016)
  තව කියවන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල විසින් රුපියල් මිලියන 145 ක මුදලක් ගංවතුරෙන් අවතැන් වූවන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන ලදි - ඩේලි නිව්ස් පුවත්පත (24-05-2016) තව කියවන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල ආපදා සහන සේවා සදහා රුපියල් මිලියන 145ක් වැය කරය්. - දිනමිණ පුවත්පත. (25-05-2016) තව කියවන්න...


  ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල ආපදා සහන සදහා රු. මිලියන 145ක් වැය කරයි. තව කියවන්න...