රථ වාහන රක්ෂණය


  පවතින සාමන්‍ය නීති රෙගුලාසි වලට අනුකූලව මෝටර් රථයක් මහා මාර්ගයේ ධාවනය කිරීමට අවම වශයෙන් තෙවැනි පාර්ශවය ආවරණය වන පරිදි රක්ෂණයක් හෝ ලබාගෙන තිබිය යුතුය. මූලික රක්ෂණයේ සිට මෙය පුද්ගල, දේපල හා වෙනත් අංශ වලට දීර්ඝ කල හැකිය. එබැවින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ රථ වාහන රක්ෂණය ඔබට මෙන්ම තෙවැනි පාර්ශවයනටද වඩාත් කාර්යක්ෂම හා හොඳ සේවයක් ලබා දේ.
  Carඅපෙන් ඔබට අවම වාරික පහසුකම්

කවුරුන් සඳහාද

2008 වසරේ සිට සියලුම අංශ වලට අයත් මෝටර් රථ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මගින් රක්ෂණය කෙරේ.
2009 නොවැම්බර් මස සිට අපගේ සේවය පෞද්ගලික අංශය වෙතද පුළුල් කොට ඇති අතර කෙටි කලකින් වන්දි හානි පූර්ණය කිරීමට කටයුතු සිදු කර ඇත.

රථ වාහන රක්ෂණය මගින් ඔබගේ වාහනය සම්බන්ධ සියලු අවදානම් ආවරණය නොවේ.  නමුත් අමතර වාරික ගෙවීමක් මගින් එම අවදානම්ද ආවරණය කළ හැකිය.
අප ලබාදෙන රක්ෂණ ආවරණ අප ලබාදෙන රක්ෂණ ආවරණ
 • Third Party Property Damage Cover
 • PAB - Driver/Passengers Cover
 • Duty Free Loading Cover
 • Hire Purchase Cover
 • Air Bags Cover
 • Towing Charges Cover
 • Windscreen Cover
 • Learner Driver Cover
 • WCI for Driver/Cleaner/Attendant Cover
 • Legal Liability for Passengers Cover
 • Personal Accident Benefits Cover- Emp/ Rider
 • Personal Accident Benefits Cover- Emp/Pillion Rider
 • Goods in Transit Cover - Hazardous Goods
 • PAB Driver/Pgs-SRCC Cover(PC)
 • PAB Driver/Pgs-TR Cover(PC)
 • PAB Dr/CI/Atten-SRCC Cover (CMV)
 • PAB Dr/CI/Atten-TR Cover (CMV)
 • PAB Pgs - SRCC Cover (CMV)
 • PAB Pgs - TR Cover (CMV)
 • PAB Emp/Rider - SRCC Cover (MC)
 • PAB Emp/Rider - TR Cover (MC)
 • PAB for Driver/Cleaner/Attendant Cover
 • Learner Driver Cover - PC/MC
 • Learner Driver Cover - CMV
 • Goods in Transit Cover- SRCC
 • Goods in Transit Cover- TR
 • Learner Driver Cover MCP

හිමිකම් ලබාගැනීම

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සතුව දිවයින පුරා විශිෂ්ඨ පුහුණුවලත් තක්සේරුකරුවන් ඇත.
හිමිකම් ගෙවීමක් ඉල්ලුම් කල විටදී අදාළ හානිය නිවැරදිව තක්සේරු කොට කඩිනමින් වන්දි මුදල ගෙවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
ඔබ හට වඩාත් සුහදශීලී සේවයක් සැලසීමට අප උත්සුක වෙමු.

රථවාහන අනතුරකදී කල යුතු ආකාරය.

අනතුරක් සිදුවූ විට,

 1. පැය 24 පුරා වන 011 43 21 600/ 0114321600, 071-6 242 242 දුරකථන අංක වෙත වහාම දැනුම් දෙන්න. එම අවස්ථාවේ ලබාදෙන හිමිකම් අංකය සටහන් කරගන්න.
 2. අනතුර පිළිබදව ලගම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන්න.(මෝටර් රථ පනතේ 161 වන වගන්තියට අනුව )
 3. ඔබ විසින් තෝරාගත් ගරාජයක් වෙතින් හෝ අපගේ ලියාපදිංචි ගරාජයක් මගින් ඇස්තමේන්තුවක් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව අපගේ ඉහත අංක වෙත දැනුම් දෙන්න.(අපගේ නියෝජිතයාගේ අධීක්ෂණයකින් තොරව සිදුකරන ලබන අලුත් වැඩියාව සදහා වගකීමක් නොමැත. )
 4. හිමිකම් නිරාකරනයේදී පහත සදහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 5. *හිමිකම් පෝරමය.
  *රියදුරුගේ රියදුරු බල පත්‍රයේ සහතික කල ඡායා පිටපතක්.
  *රියදුරු විසින් පොලිසියට ලබාදෙන ලද කට උත්තරය.
 6. අපගේ අනුමැතිය ලබාදී මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත අලුත් වැඩියාව සිදුකර අවසන් කල යුතුය. (කාලය දීර්ඝ කරගැනීමට අවශ්‍යනම් ලිඛිතව දැනුම්දී අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.) එසේ නොවන හිමිකම් නොසලකා හරිනු ලැබේ.
 7. වාහනය අලුත්වැඩියාවෙන් අනතුරුව, පසු පරීක්ෂාව සදහා ඉදිරිපත් කරන්න.
 8. අවසාන බිල්පත්, අනෙකුත් ලිපි ලේඛන හා මුක්තාවශේෂ අප වෙත ලබා දුන් විට හිමිකම නිරාකරණය කිරීම සිදුකරනු ලැබේ.
 9. හිමිකම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමසීම සදහා 011 4-89 26 18 දුරකථන අංක භාවිතා කරන්න.

ලියාපදිංචි වාහන අළුත් වැඩියා ස්ථාන

ස්ථානයේ නම ලිපිනය
 • NEW CHANDRA MOTORS
 • LIYANAGE MOTORS
 • CHANDRASIRI MOTOR WORKS
 • NEW RANJITH MOTORS
 • SANJEEWA MOTORS
 • ORIENTAL MOTOR GARAGE
 • POPULAR HOUSE
 • AJITH AUTO ENGINEERING
 • MATARA GARAGE
 • SDH ENTERPRISE
 • DS MOTORS
 • RATHNA MOTORS
 • JAYA MOTORS
 • UD MOTORS ENGINEERING
 • DULRAN MOTORS
 • RDS MOTORS
 • NEW SUSIL MOTORS
 • NEW NETHMINI MOTORS
 • AUTO FORCE
 • WASANTHA MOTOR ENGINEERS
 • GRND AUTO –TECH
 • HIRUSHI AUTO
 • SAJITH MOTOR WORKS
 • WEST END MOTORS
 • KUMASARU AUTO MOBILE
 • ASIRI MOTORS
 • SISHAN MOTORS
 • S.L.MOTORS
 • CHAMUDINI MOTORS
 • MR.PAINT
 • EURO CAR MART
 • U.D.P.FERNANDO & CO.(PVT) LTD
 • 505 MOTORS
 • CEYLON MOTOR WORKS
 • B M D ENGINEERING PVT LIMITED
 • Dissanayaka Motors
 • Shameera Garage
 • Padmini Motors
 • B.M.D Engineering Works (PVT.)Ltd.
 • Samantha Motors Center
 • Reliable Motor Traders (Pvt) Ltd.
 • Dayasri Auto Tech (PVT) Ltd.
 • Jayantha Motors & Fiber Glass
 • New Perera Motors
 • Thilakarathna Motors
 • Goldway Motor Engineers.
 • Sriya Ananda Motors
 • Italian Thoroughbred Motor Company (pvt) Ltd.
 • Preethi Motors
 • Matara Auto Tec
 • Samrasinghe Motors (Pvt) Ltd.
 • Siri Motors
 • Wheel Masters Private Limited
 • New Jayasekera Automotors(PVT)Ltd
 • No.190, Dr.N.M.Perera Mawatha,Colombo 08
 • No.164/F,Main Street,Battaramulla.
 • No.125, Rajagiriya Road,Rajagiriya.
 • No.197/5, Rajagiriya road,Rajagiriya.
 • No.1177/1, Kotte Road,Rajagiriya.
 • No.135, D.R.Wijewardena Mawatha,Colombo 10.
 • No.189, Colombo Road,Divulapitiya,Boralasgamuwa.
 • No.122, Buthgamuwa Road, Rjagiriya.
 • No.287/5, Highlevel Road,Kirillapona,Colombo 05.
 • No.18/6 A,Vidyakara Mawatha,Maharagama.
 • No.206/4, Dehiwala Road,Maharagama.
 • No.128/4, Galwala Road,Katuwawala,Boralasgamuwa.
 • No.194, Colombo Road,Divulpitiya,Boaralasgamuwa.
 • No.108/3, Pelenwatta, Pannipitiya.
 • No.286/3, Makumbura, Pannipitiya.
 • No.56/2, Thalawathugoda Road,Colombo.
 • No.506/B,Anagarika Dharmapala Mawatha,Thalawathugoda.
 • No.12, Rajamalwatta Road,Battaramulla.
 • No.49/2, Sri Saranankara Road,Dehiwala.
 • No.109/A,Horana Road,Polgasowita.
 • No.1/B/2,Horana Road,Kahathuduwa,polgasowita.
 • Kidelpitiya,Wemilla Junction,Bandaragama.
 • No.61, Dibbedda Road,Panadura.
 • No.144, Ward Place,Colombo 07.
 • No.32, Nawala Road,narahenpita,Colombo 05.
 • No.25/5, Buwanekabahu Mawatha,Mirihana,Kotte.
 • No.253, Rajasinghe Mawatha,Kothalawala,Kaduwela.
 • No.4/5, Walpola, Aggona, Angoda.
 • No.510, Gamage Wtta,Gothatuwa.
 • No.175, Vauxhall Street,Colombo 02.
 • No.06, Staition Road,Colombo 02.
 • No.265/2, Sri Saddharma Mawatha,Colombo 10.
 • No.885, Danister De Silva Mawatha,P.O.Box 1862,Colombo 14.
 • No.761/1, Kandy Road,Kelaniya.
 • No.69, Athurugiriya road,Homagama.
 • No.64/188, Santhananpitiya Rd,3rd step,Embuldeniya,Kelaniya.
 • No.26/1 Malini Bulathsinhala Rd, Borelasgamuwa.
 • #120/D/6,Galwala Rd,Katuwawala,Boralesgamuwa.
 • No.69,Athurugiriya Rd,Homagama.
 • No .412/18/B,Pitipana North, Homagama.
 • No:94/1,Vijaya Kumaranatunga Mw,Polhengoda,Colombo 05.
 • No.48/B,Kolamunna,Piliyandala.
 • 50,Jaya Mawatha,Battaramulla.
 • 645,Subithipura Road,Battaramulla.
 • No.115A,Rabarwatta Rd,Gangodawila,Nugegoda.
 • No.Horana Rd,Honnanthara,Kesbewa.
 • No.252,High Level Rd,Kirulapona,Colombo 06.
 • No.268B,Ariyasighala Mawatha,Kalapaluwawa,Rajagiriya.
 • Galle Rd,Pambrana,Matara,sri Lanka.
 • No.363A,Anagarika Dharmapala Rd,Nupe,Matara.
 • No.21,Dumriyapola Rd,Matara.
 • 512B,Maithripala senanayaka Mawatha,New Town,Anuradhapura.
 • No:514/A3A,Mithreepala Senanayaka Mawatha,Anuradhapura.
 • No.209,Wilgoda Circular Road,Yantampalawa,Kurunegala.

වැඩි විස්තර

රථ වාහන සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

පැය 24 පුරා දුරකථන සේවාව
ෆැක්ස් :  +94114702667
ක්ෂණික ඇමතුම් :  +94114892617,   +94114-892619,  +9470-20202216
රථ වාහන රක්ෂණ හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා අප අමතන්න.

පැය 24 පුරා දුරකථන සේවාව
ක්ෂණික ඇමතුම් :  +94716242242,   / 0114321600
හිමිකම් පිළිබද විමසීම්:  +94114892618, +94702020220-1
ෆැක්ස් :  +942333893   / +94114702667

අප අමතන්න

ඔබගේ ගැටලුව අප වෙත යොමු කරන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න

බාගත කිරීම