இயக்குனர்கள் குழு


தலைவர்

ChairmanSir

திரு. மஞ்சுள டி சில்வா

BA(Hons), MBA, FCMA, CGMA
மின்-அஞ்சல்:   chairman@nitf.lk
தொலைபேசி :  011 2333919இயக்குனர்கள் குழு

  • திரு. N.M.D. நவரத்ன
  • திரு. ரோஹண டி சில்வா
  • திரு. சந்தன குமாரசிங்க
  • திரு. ட்ரெவினே பெர்னாண்டோபுள்ளே
  • திரு. அசேந்ர சிறிவர்தன