தொடக்கம் / செய்தி

Memorandum Of Understanding signed between National Insurance Trust Fund and the Asiri Hospital Group regarding Agrahara Health Insurance.

A memorandum of understanding was recently signed between the National Insurance Trust Fund and the Asiri Hospital Group with the aim of providing superior service and special discounts to Agrahara members. This entitles the public service, semi-public service and Agrahara retired community and their family members to receive special discounts on outpatient and inpatient treatment as well as laboratory tests and ambulance services from the Asiri hospital network.National Insurance Trust Fund Chairman (Lawyer) Sagala Abhayawickrama, Chief Executive Officer Gamani Liyanarachchi, Assistant General Manager (Operations) Samil Thushara, Assistant General Manager (Insurance) Nimali Pathirana, Assistant General Manager Finance (Markerting) Dhammika Weerakoon, Assistant Manager (Marketing) Nuwan Dissanayake, Assistant Manager (Legal) Pratibha Welikanna And on behalf of Asiri Hospital Group, its Chief Executive Officer Dr. Manjula Karunaratne, Director (Operations) Nihal Ratnayake, Chief Process Officer Indresh Fernando, Business Development (Head) Bhathia Jayasinghe, Head of Business Development (Public Sector) Dhananjaya Bandara Dela also participated.POST BY ADMIN    DATE 18 JULY 2024


Invitation for Bids - National Insurance Trust Fund

Procurement of Reinsurance Cover for Strike, Riot, Civil Commotion and Terrorism Fund for the Period from 01.11.2024 to 31.10.2025. More Information ......POST BY ADMIN    DATE 15 July 2024


Memorandum Of Understanding signed between National Insurance Trust Fund and Sri Lanka Ports Authority regarding Agrahara Health Insurance.

On June 19, 2024, a MOU was signed between the National Insurance Trust Fund and the Sri Lanka Ports Authority regarding Agrahara Health Insurance and this will provide a great service to the approximately 8000 employees of the Sri Lanka Ports Authority. For this occasion, NITF Chief Executive Officer Ms. Gamani Liyanarachchi, Assistant General Manager (Operations) Mr. Samil Thushara, Assistant Manager (Marketing) Mr. Nuwan Dissanayake and Chairman of Sri Lanka Ports Authority Mr. Keith D Bernard, Managing Director Mr. Prabhath J Malavige and additional Managing Director Mr. Nilan Aponsu participated.POST BY ADMIN    DATE 03 JULY 2024


Addendum - Retro procurement

Procurement of Reinsurance Cover for 30% Compulsory Cession NITF for the period of 01st October 2024 to 30th September 2025. More information....POST BY ADMIN    DATE 02 JULY 2024

Exploring the National Insurance Trust Fund

Documentary program about the procedure of the National Insurance Trust Fund conducted recently.


POST BY ADMIN    DATE 24 JUNE 2024


*** Important Notice ***

All claim applications of government sector, semi-government sector and pensioner sector have been updated by the National Insurance Trust Fund and entered on our website www.nitf.lk and from 2024-06-01 all your claims should be applied through those new applications only.POST BY ADMIN    DATE 11 MAY 2024


Hathwana peya Tv Programme - ITN

Ms. Sagala Abeywickrama, Chairman of the National Insurance Trust Fund, will conduct a live program with ITN Television.


POST BY ADMIN    DATE 10 MAY 2024


Kandy New Branch Opening - National Insurance Trust Fund

The new Kandy district branch office of the National Insurance Trust Fund was opened on 29.02.2024 and for this occasion Kandy District Secretary Chandana Thennakone, former District Secretary Gamini Seneviratne, Deputy Municipal Commissioner Indika Abeysinghe, Governor Secretary Manjula Madahapola, National Insurance Trust Fund President Advocate Sagala Abhayavikrama , Chief Executive Officer Gamani Liyanarachchi, Assistant General Manager Operations Samil Thushara and a group of officials participated.POST BY ADMIN    DATE 06 MAR 2024


Gampaha Branch Opening - National Insurance Trust Fund

A program to educate public officials about the establishment of a National Insurance Trust Fund office and Agrahara insurance system was held at the District Secretariat Auditorium on 21.02.2024 in the morning at the Gampaha District Secretariat Lak Siyane Mandiraya. The program was organized by Gampaha Additional District Secretaries J.W.S. Kitsiri, Ruchira Withana, National Insurance Trust Fund Chairperson Sagala Abhayawickrama, Assistant District Secretary Nilanthi Kumari, National Insurance Trust Fund Chief Executive Officer Gamani Liyanarachchi and others participated.POST BY ADMIN    DATE 03 MAR 2024


National Insurance Trust Fund

The opening of the Kegalle new district branch office of the National Insurance Trust Fund in order to provide comprehensive services for the public officials in the district on 12.02.2024, Honorable Minister of State for Finance Mr. Ranjith Siambalapitiya, Chairperson of the Kegalle District Liaison Committee, Member of Parliament Hon. Rajika Wickramasinghe, Member of Parliament Gunakanthathilake, The National Insurance Trust Fund was chaired by Mrs. Sagala Abhayawickrama, Chief Executive Officer, Mrs. Gamani Liyanarachchi, Kegalle District Secretary and other government officials.POST BY ADMIN    DATE 22 FEB 2024


National Insurance Trust Fund

Recently, there was an interview with the chairperson of our company, Ms. Sagala Abhayawickrama, where the mission, future goals and plans of our company were discussed.POST BY ADMIN    DATE 22 FEB 2024


Agrahara New Application form !!!

From February 29, 2024, only the updated application should be used and claims submitted with the old application will not be accepted.POST BY ADMIN    DATE 12 FEB 2024


Riya mithuru motor Insurance - தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி

அக்ரஹார ரிய மிதுரு மூன்றாம் தரப்பு மோட்டார் இன்சூரன்ஸ். அரசு ஊழியர்களாகிய நீங்கள் மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டைப் பெற எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும். !!!POST BY ADMIN    தேதி 02 ஆகஸ்ட் 2023