தொடக்கம் / காப்பீடு

அக்ரஹாரா காப்பீடுஅக்ரஹாரா காப்பீட்டுத் திட்டத்தை பொது நிர்வாகம் மற்றும் உள்துறை அமைச்சகம் சுற்றறிக்கை எண் 5/1997 மூலம் அறிமுகப்படுத்தியது. ஜனவரி 1, 2006 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது காப்பீட்டு திட்டம் தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதியத்தின் கீழ் உள்ளது. ஆரம்ப நாட்களில், இலங்கை காப்பீடு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தொகையை மாற்றியது, ஆனால் இப்போது நிலுவைத் தொகை அக்ரஹாரா காப்பீடு இயல்பாகவே பராமரிக்கப்படுகிறது.அக்ரஹாரா மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் அனைத்து பொது மற்றும் மாகாண அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதாகும்.எனவே நாங்கள் பெறும் அனைத்து உரிமைகோரல்களும் கூடிய விரைவில் பணம் செலுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். எங்கள் நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்ட புதிய உரிமைகோரல் கட்டண முறை காரணமாக, உங்கள் உரிமைகோரல்களை உடனடியாக செலுத்த முடியும். தொடர்புடைய அனைத்து ஆவணங்களும் எந்த குறைபாடுகளும் இல்லாமல் சமர்ப்பிக்க முடிந்தால், உங்கள் உரிமைகோரல்களை சில நாட்களுக்குள் நாங்கள் செலுத்துவோம்.

யாருக்காக

தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி பொது சேவையில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர்கள் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கும் அக்ரஹாரா காப்பீட்டை வழங்குகிறது.இது அனைத்து மருத்துவ செலவுகளையும் (மருத்துவமனையில் சேர்ப்பது, பிறப்பு, அறுவை சிகிச்சைகள், இதய அறுவை சிகிச்சைகள், கண்ணாடிகள், இதர), விபத்துக்கள் மற்றும் இறப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

பயனாளிகள்

 •    திருமண வேலைவாய்ப்பு - உறுப்பினர், மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் (குழந்தைகள் திருமணமாகாதவர்களாகவும் 21 வயதிற்குட்பட்டவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்).
 •    திருமணமாகாத வேலைவாய்ப்பு- உறுப்பினர், பெற்றோர் (பெற்றோர் 70 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்).


 • அக்ரஹாரா காப்பீட்டு திட்டம் தொடர்பான மாதாந்திர விலக்கு ஆவணங்களை எவ்வாறு அனுப்புவது பதிவிறக்க
 • பொது நிர்வாக மற்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வழங்கிய சுற்றறிக்கைகளின்படி உரிமைகோரல்கள் செலுத்தப்படுகின்றன பதிவிறக்க

அக்ரஹாராவின் நன்மைகளின் பட்டியல்

நன்மைகளின் வகை அதிகபட்ச கட்டணம் (ஒரு நிகழ்வுக்கு)
ரூ.
கால அளவு கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு)
ரூ.
அளவு (ஒரு வருடத்திற்கு)
ரூ.
Private hospital room charges 30,000.00 10 days 3000.00 150,000.00
Gov. Hospital Room Charges 5,000.00 10 days 500.00 150,000.00
Pvt Hospital Surgical & Medical Treatment 50,000.00 - - 150,000.00
Consultation Fee 20,000.00 - - 150,000.00
Medical Test 20,000.00 - - 150,000.00
Cataract Operation 20,000.00 - - 150,000.00
Paralysis Package 100,000.00 - - 150,000.00
Heart Surgery Pkg bill for Family Member 100,000.00 - - 150,000.00
Heart Surgery Detailed bill for Family Member 100,000.00 - - 150,000.00
Cancer Insured Package 120,000.00 - - 200,000.00
Total Knee Replacement Set 50,000.00 - - 150,000.00
Total Hip Replacement Set 50,000.00 - - 150,000.00
Spinal Fusion Set 50,000.00 - - 150,000.00
Bone Metal Stents Family 50,000.00 - - 150,000.00
Gov. Hospital Childbirth * 2,500.00 5 days 500.00 2,500.00
Pvt Hospital Childbirth- Normal * 10,000.00 5 days 2,000.00 10,000.00
Pvt Hospital Childbirth- Cesarean * 40,000.00 - - 40,000.00
Spectacles ** 3,500.00 - - 3,500.00
Permenent Total Disablement 600,000.00 - - 600,000.00
Permenent Partial Disablement 300,000.00 - - 300,000.00
Temprory Partial Disablement 26,000.00 52 weeks 500.00 26,000.00
Natural Death Insured 150,000.00 - - 150,000.00
Accidental Death Insured 600,000.00 - - 600,000.00
Kidney Insured Package 200,000.00 - - 200,000.00
Pvt. Hospital Bypass for Member 500,000.00 - - 500,000.00
Bare Metal Stents- Member 120,000.00 - - 500,000.00
Drug Eluting Stent- Member 290,000.00 - - 500,000.00
Dilatation Catheter- Member 36,000.00 - - 500,000.00
PTCA Balloon- Member 39,500.00 - - 500,000.00
Guide Wire- Member 12,500.00 - - 500,000.00
Patent Ductus Arterious (PDA) 145,000.00 - - 500,000.00
Atrial Spetal Defect (ASD) 293,000.00 - - 500,000.00
Ventricular Spetal Defect (VSD) 293,000.00 - - 500,000.00
Pace Maker (Singal) 136,000.00 - - 500,000.00
Pace Maker (Dual) 272,000.00 - - 500,000.00
PFO Occluder 293,000.00 - - 500,000.00
Implantable Cardiovetor Defibrillator (ICD) 300,000.00 - - 500,000.00
Radio Frequency Ablation (RF Ablation) 225,000.00 - - 225,000.00

 • ** மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே கண்ணாடிகளை கோர முடியும்.

 • *** மாத தவணை ரூ .125 / - ***
நன்மைகளின் வகை அதிகபட்ச கட்டணம் (ஒரு நிகழ்வுக்கு)
ரூ.
கால அளவு கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு)
ரூ.
அளவு (ஒரு வருடத்திற்கு)
ரூ.
Private hospital room charges 200,000.00 10 days 8000.00 350,000.00
Gov. Hospital Room Charges 30,000.00 10 days 3000.00 350,000.00
Pvt Hospital Surgical & Medical Treatment 80,000.00 - - 350,000.00
Consultation Fee 50,000.00 - - 350,000.00
Medical Test 40,000.00 - - 350,000.00
Cataract Operation 20,000.00 - - 150,000.00
Paralysis Package 100,000.00 - - 150,000.00
For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.) - - - 200,000.00
Gov. Ayurvedic Hospital Room Charges 30,000.00 10 days 3000.00 30,000.00
Gov. Hospital Childbirth * - 5 days 3000.00 -
Pvt Hospital Childbirth- Normal * 50,000.00 - - 50,000.00
Pvt Hospital Childbirth- Cesarean * 100,000.00 - - 100,000.00
Heart related surgeries for Family Member 200,000.00 - - -
Heart surgeries (Olny for Member) - - - 1,000,000.00
RF Ablation (Olny for Member) - - - 500,000.00
Cancer Insured Package (Olny for Member) - - - 600,000.00
Kidney transplantations (Olny for Member) - - - 1,200,000.00
Brain surgeries (Olny for Member) - - - 1,200,000.00
Implantation of knees (Olny for Member) - - - 250,000.00
Implantation of hip bones (Olny for Member) - - - 250,000.00
Hearing aids (Olny for Member) - - - 100,000.00
Spectacles ** (Olny for Member) 5,000.00 - - 5,000.00
Natural Death Insured (Olny for Member) 700,000.00 - - 700,000.00
Accidental Death Insured (Olny for Member) 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
Personal Accident Insured (Olny for Member) 1,500,000.00 - - 1,500,000.00

 • ** மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே கண்ணாடிகளை கோர முடியும்.

 • *** மாத பிரீமியம் ரூ .600 / - ***
நன்மைகளின் வகை அதிகபட்ச கட்டணம் (ஒரு நிகழ்வுக்கு)
ரூ.
கால அளவு கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு)
ரூ.
அளவு (ஒரு வருடத்திற்கு)
ரூ.
Private hospital room charges 160,000.00 10 days 5000.00 250,000.00
Gov. Hospital Room Charges 10,000.00 10 days 1000.00 250,000.00
Pvt Hospital Surgical & Medical Treatment 60,000.00 - - 250,000.00
Consultation Fee 35,000.00 - - 250,000.00
Medical Test 30,000.00 - - 250,000.00
Cataract Operation 20,000.00 - - 150,000.00
Paralysis Package 100,000.00 - - 150,000.00
For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.) - - - 160,000.00
Gov. Ayurvedic Hospital Room Charges 10,000.00 10 days 3000.00 10,000.00
Gov. Hospital Childbirth * - 5 days 1500.00 -
Pvt Hospital Childbirth- Normal * 25,000.00 - - 25,000.00
Pvt Hospital Childbirth- Cesarean * 60,000.00 - - 60,000.00
Heart related surgeries for Family Member 150,000.00 - - -
Heart surgeries (Olny for Member) - - - 800,000.00
RF Ablation (Olny for Member) - - - 350,000.00
Cancer Insured Package (Olny for Member) - - - 400,000.00
Kidney transplantations (Olny for Member) - - - 800,000.00
Brain surgeries (Olny for Member) - - - 800,000.00
Implantation of knees (Olny for Member) - - - 150,000.00
Implantation of hip bones (Olny for Member) - - - 150,000.00
Hearing aids (Olny for Member) - - - 75,000.00
Spectacles ** (Olny for Member) 3,500.00 - - 3,500.00
Natural Death Insured (Olny for Member) 400,000.00 - - 400,000.00
Accidental Death Insured (Olny for Member) 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
Personal Accident Insured (Olny for Member) 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

 • ** கண்கவர் உரிமைகோரல்களை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே செய்ய முடியும்.

 • *** மாத பிரீமியம் ரூ .300 / - ***
நன்மைகளின் வகை அதிகபட்ச கட்டணம் (ஒரு நிகழ்வுக்கு)
ரூ.
கால அளவு கட்டணம் (ஒரு நாளுக்கு)
ரூ.
அளவு (ஒரு வருடத்திற்கு)
ரூ.
Private hospital room charges 200,000.00 10 days 8000.00 350,000.00
Gov. Hospital Room Charges - - 3000.00 63,000.00
Pvt Hospital Surgical & Medical Treatment 80,000.00 - - 350,000.00
Consultation Fee 50,000.00 - - 350,000.00
Medical Test 40,000.00 - - 350,000.00
For obtaining in-house treatment in a private Ayurvedic hospital subjective to above categories (private Ayurvedic hospital should be a registered entity under local subjective Ministry.) - - - 200,000.00
Gov. Ayurvedic Hospital Room Charges - - 3000.00 63,000.00
Gov. Hospital Childbirth * - 5 days 3000.00 -
Pvt Hospital Childbirth- Normal * 50,000.00 - - 50,000.00
Pvt Hospital Childbirth- Cesarean * 100,000.00 - - 100,000.00
Heart related surgeries for Family Member 200,000.00 - - 200,000.00
Heart surgeries (Olny for Member) - - - 1,000,000.00
Cancer Insured Package (Olny for Member) - - - 600,000.00
Kidney transplantations (Olny for Member) - - - 1,200,000.00
Brain surgeries (Olny for Member) - - - 1,200,000.00
Implantation of knees (Olny for Member) - - - 250,000.00
Implantation of hip bones (Olny for Member) - - - 250,000.00
Hearing aids (Olny for Member) - - - 100,000.00
Cataract Surgery (Olny for Member) 50,000.00 - - 50,000.00
Natural Death Insured (Olny for Member) 700,000.00 - - 700,000.00
Accidental Death Insured (Olny for Member) 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
Total Permenent Disablement caused by Accidents (Olny for Member) 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
Total Permenent Disablement caused by Disease (Olny for Member) 200,000.00 - - 200,000.00

 • *** மாத பிரீமியம் ரூ .1000 / - ***

பொதுத் துறை அக்ரஹார திட்டங்கள்

அக்ரஹாரா தங்கத் திட்டம்

அக்ரஹாரா வெள்ளி திட்டம்

அரை பொதுத்துறை அக்ரஹாரா திட்டங்கள்

அக்ரஹாரா ஓய்வூதிய காப்பீட்டு திட்டம்விவரங்களுக்கு கீழே உள்ள இணைப்பைப் பின்தொடரவும்    வட்ட

தலைப்பு நடைமுறை
________________

உரிமைகோரல் தொடர்பான தொடர்புடைய விவரங்களை அறிய கீழேயுள்ள தொடர்புடைய இணைப்பைப் பார்வையிடவும்


* கவனிக்கப்படவேண்டும் :
உங்கள் அக்ரஹாரா பட்டத்தைப் பெறுவதில் தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி அல்லது வேறு எந்த நிறுவனத்திற்கும் நீங்கள் எந்த வரி, முத்திரை வரி அல்லது ஆவணக் கட்டணங்களையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க.

கை மருத்துவமனைகளில் கை
_______

இந்த மருத்துவமனைகளிலிருந்து உங்களுக்கு நன்மைகள்

 • 1. சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை தொகுப்புகள்
 •       +   அக்ரஹாரா பயனாளிகள் சிறப்பு கட்டணத்தில் அறுவை சிகிச்சை தொகுப்புகளைப் பெறலாம்.
 • 2. உள்நோயாளிகளுக்கு தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன
 •     அக்ரஹாரா பயனாளிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவுடன் மருத்துவமனை கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.
 •       +   மருத்துவமனை அறைகளுக்கான கட்டணம்
 •       +   ஆய்வக சோதனைகள்
 •       +   கதிர்வீச்சு சோதனைகள்
 • 3. வெளிநோயாளிகளுக்கு தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன
 •       +   ஆய்வக சோதனைகள்
 •       +   கதிர்வீச்சு சோதனைகள்

தனியார் ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகள்

சேர்ந்த தனியார் ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளின் பட்டியலைக் காண     உள்நுழைக

பயன்பாட்டு பதிவிறக்கங்கள்

எல்லா பயன்பாடுகளையும் பதிவிறக்க     உள்நுழைக


எங்களை தொடர்பு கொள்ள

தொலைபேசிகள் : +94 112 026 600
24 மணி நேர சேவை

மின்னஞ்சல் : nime@nitf.lk
தொலைநகல் : +94 112 323 006


சமூக ஊடகம் : 0703007770 (ஆவணங்களை அனுப்புவதற்கு மட்டுமே)

_________________
 • அக்ரஹாரா தலைப்பு விவரங்களை சரிபார்க்கவும்       இங்கிருந்து

 • அரை-அரசு அக்ரஹாரா காப்பீட்டு உறுப்பினரை சரிபார்க்கவும்       இங்கிருந்து
 • அரை-அரசு அக்ரஹாரா காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களை ஆராயுங்கள்       இங்கிருந்து

 • அக்ரஹாரா ஓய்வூதிய காப்பீட்டு உரிமைகோரல்களை சரிபார்க்கவும்       இங்கிருந்து
 • அக்ரஹாரா ஓய்வூதிய காப்பீட்டு உறுப்பினர் சரிபார்க்கவும்       இங்கிருந்து

 • அக்ரஹாரா உறுப்பினர்களை சரிபார்க்க (மருத்துவமனைகளுக்கு)       இங்கிருந்து