මුල් පිටුව / පුවත්

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සහ ආසිරි රෝහල් සමූහය අතර අග්‍රහාර සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය පිලිබද අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරේ.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සහ ආසිරි රෝහල් සමුහය අතර අග්‍රහාර සාමාජිකයන් හට උසස් සේවාවක් සහ විශේෂ වට්ටම් ලබාදීමේ අරමුණින් පසුගියදා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළබෙන ලදී. මෙමගින් රාජ්‍ය සේවයේ, අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ සහ අග්‍රහාර හිමි විශ්‍රාමික ප්‍රජාව සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හට ආසිරි රෝහල් ජාලයෙන් බාහිර රෝගී සහ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමේදී මෙන්ම රසායනාගාර පරීක්ෂණ සහ ගිලන්රථ සේවා සඳහාද සුවිශේෂ වට්ටම් හිමිවේ. මෙම අවස්ථාව සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ සභාපතිනී නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම, ප්‍රධානි විධායක නිලධාරිනී ගමානි ලියනාරච්චි, සහකාර සාමාන්‍යධිකාරි (මෙහෙයුම්) සමිල් තුෂාර, සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (රක්ෂණ) නිමාලි පතිරණ, සහකාර සාමාන්‍යධිකාරි මුල්‍ය (වැඩබලන) ධම්මිකා වීරකෝන්, සහකාර කළමනාකරු (අලෙවි) නුවන් දිසානායක, සහකාර කළමනාකරු (නීති) ප්‍රතිභා වැලිකන්න යන මහත්ම මහත්මීන්ද ආසිරි රෝහල් සමූහය වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී වෛද්‍ය මංජුල කරුණාරත්න, අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්) නිහාල් රත්නායක, ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි නිළධාරිනි ඉන්ද්‍රේෂ් ප්‍රනාන්දු, ව්‍යාපාර සංවර්ධන (ප්‍රධානි) භාතිය ජයසිංහ, ව්‍යාපාර සංවර්ධන ප්‍රධානි (රාජ්‍ය අංශය) ධනංජය බණ්ඩාර දෑල යන මහත්ම මහත්මීන්ද සහභාගී වන ලදී.විසින් සංස්කාරක    දිනය 18 ජුලි 2024


අන්තර්ජාතික තරගකාරී ලංසු ආරාධනාවයි - ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල

2024.11.01 සිට 2025.10.31 දක්වා කාලය සඳහා වැඩවර්ජන, කැරලි කෝලාහල, සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදී අරමුදල සඳහා ප්‍රතිරක්‍ෂණ ආවරණයක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි රක්ෂණ තැරැව්කරුවන්ගෙ ලංසු කැඳවයි. වැඩි විස්තර.......විසින් සංස්කාරක    දිනය 15 ජුලි 2024


ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අතර අග්‍රහාර සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය පිලිබද අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරේ.

2024 ජුනි 19 වැනි දින ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අතර අග්‍රහාර සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය පිලිබද අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද අතර මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ 8000ක් පමන වූ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා විශාල සේවයක් සැලසෙනු ඇත. මේ අවස්ථාව සඳහා අප ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ගමාණී ලියනාරච්චි මහත්මිය , සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්) සමිල් තුෂාර මහතා සහ සහකාර කළමනාකරු (අලෙවි) නුවන් දිසානායක යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති කීත් ඩී බර්නාඩ් මහතා , කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් ජේ මලවිගේ මහතා සහ අතිරේක කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ නිලාන් අපෝන්සු යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය.විසින් සංස්කාරක    දිනය 03 ජුලි 2024


ප්‍රතිරක්‍ෂණ ආවරණය ප්‍රසම්පාදනය කිරීම - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ 2024 ඔක්තෝම්බර් 01 සිට 2025 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලය සඳහා 30% අනිවාර්ය සැසිය සඳහා ප්‍රතිරක්‍ෂණ ආවරණයක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම. වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැනගැනීම සදහා ...විසින් සංස්කාරක    දිනය 02 ජුලි 2024

වාර්තාමය වැඩසටහන - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

පසුගිය දිනක සිදුකරන ලද ජාතික රක්‍ෂණභාර අරමුදලේ ක්‍රියාපටිපාටිය පිලිබද වාර්තාමය වැඩසටහන .


විසින් සංස්කාරක    දිනය 24 ජුනි 2024


**** විශේෂ දැනුම් දීමයි ****

රාජ්‍ය අංශයේ , අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සහ විශ්‍රාමික අංශයේ සියලුම හිමිකම් අයදුම්පත්‍ර ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් යාවත්කාලීන කර අපගේ www.nitf.lk වෙබ් අඩවිය වෙත ඇතුලත් කර ඇති අතර 2024-06-01 දින සිට ඔබගේ සියලුම හිමිකම් එම නව අයදුම්පත් හරහා පමනක් අයදුම් කල යුතු වේ.විසින් සංස්කාරක    දිනය 11 මැයි 2024


7වන පැය රූපවාහිනී වැඩසටහන - ස්වාධීන රූපවාහිනිය

ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලේ සභාපති නීතිඥ සාගලා අබේවික්‍රම මහත්මිය ස්වාධීන රූපවාහිනිය සමග සිදුකරන සජීවීව වැඩසටහන .


විසින් සංස්කාරක    දිනය 10 මැයි 2024


මහනුවර නව ශාඛාව ස්ථාපිත කිරීම - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලෙහි මහනුවර නව දිස්ත්‍රික් ශාඛා කාර්යාලය 2024.02.29 දින විවෘත කරන ලද අතර මෙම අවස්ථාව සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තෙන්නකෝන්, හිටපු දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී සෙනෙවිරත්න, නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් ඉන්දිකා අබේසිංහ, ආණ්ඩුකාර ලේකම් මංජුලා මඩහපොල, ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලේ සභාපති නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ගමානි ලියනාරච්චි, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහෙයුම් සමිල් තුෂාර ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී විය.විසින් සංස්කාරක    දිනය 06 මාර්තු 2024


ගම්පහ ශාඛාව ස්ථාපිත කිරීම - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීයීය ලක් සියනෑ මන්දිරයේ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය පිලිබදව රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2024.02.21 දින පෙරවරුවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන ගම්පහ අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වන ජේ.ඩබ්ලිව්.එස්. කිත්සිරි, රුචිර විතාන, ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලේ සභාපතිනි නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිලන්ති කුමාරි, ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදලේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ගමානි ලියනාරච්චි යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.විසින් සංස්කාරක    දිනය 03 මාර්තු 2024


ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පුළුල් සේවාවක් සැපයීම පිණිස ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලෙහි කෑගල්ල නව දිස්ත්‍රික් ශාඛා කාර්යාලය විවෘත කිරීම 2024.02.12 වන දින සුබ මොහොතින් ගරු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රක් සම්භන්ධිකරන කමිටු සභාපතිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී ගරු රාජිකා වික්‍රමසිංහ මැතිණිය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදයකාන්ත ගුණතිලක, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලෙහි ගරු සභාපතිනි සාගලා අභයවික්‍රම මැතිණිය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනි ගමානි ලියනාරච්චි මැතිණිය, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන් ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.විසින් සංස්කාරක    දිනය 22 පෙබරවාරි 2024


ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

පසුගිය දිනක අප ආයතනයේ සභාපතිනි නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම මහත්මිය සමග සම්මුඛ සාකච්ජාවක් පැවති අතර එහිදී අප ආයතනයේ මෙහෙවර, ඉදිරි ඉලක්ක හා සැලසුම් පිලිබදව සාකච්ජා කෙරිණි.විසින් සංස්කාරක    දිනය 22 පෙබරවාරි 2024


අග්‍රහාර සාමාජික රක්ෂණ හිමිකම් අයදුම්පත්‍රය !!!

2024 පෙබරවාරි මාස 29 දින සිට හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීමේදී යාවත්කාලින කල අයදුම්පත පමනක් භාවිතා කල යුතු අතර පැරණි අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කරනු ලබන හිමිකම් බාරගනු නොලැබේ.විසින් සංස්කාරක    දිනය 12 පෙබරවාරි 2024


දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය මගින් වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභාවලට අයත් පළාත් පාලන ආයතනවල මාසික අග්‍රහාර අවකරණ බැංකුගත කිරීම් , සාමාජික දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම් (AWP)සහ අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනාක්‍රමය සම්භන්ධයෙන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් (11,12,18) යන දින වල පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා අප ආයතනය නියෝජනය කරමින් ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු ඉන්දීර වික්‍රමාරච්චි, සහකාර අලෙවි කළමනාකරු නුවන් දිසානායක සහ මුල්‍ය හා තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 26 ජනවාරි 2024

කාර්යසාධන ඇගයීම් සහ ඉදිරි ඉලක්ක පිළිබඳ වැඩමුළුව - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ ශාඛා හා ඒකක සඳහා කාර්ය සාධන ඇගයීම සහ අනාගත ඉලක්ක පිළිබඳ සමාලෝචන රැස්වීම 2023 නොවැම්බර් 11 වැනි දින කලගෙඩිහේන ග්ලාස්ගෝ හෝටල් පරිශ්‍රයේදී මුළු දවස පුරා සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙය අප ආයතනයේ සභාපතිනිය සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වූ අතර NITF හි ශාඛා හා ඒකකවල සියලුම සේවකයින් මේ සඳහා සහභාගී විය. මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වීමේ ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ,

  •    ශාඛා හා ඒකකවල සේවකයින් ආයතනික පරිසරය තුළ හැසිරිය යුතු ආකාරය සහ සංවිධානයේ අරමුණු සහ අරමුණු සඳහා සේවකයින්ගේ ආකල්ප සැකසීම.
  •    ශාඛා සහ ඒකකවල පසුගිය වසර පහක තුල ලබාගත් ආදායම සමාලෝචනය කිරීම.
  •    සාමාන්‍ය රක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබද සාකච්ඡා කිරීම.
  •    2024 වසර තුල සාක්ෂාත් කරගත යුතු ඉලක්ක සහ අරමුණු සාකච්ඡා කිරීම.
  •    අනාගත සැලසුම් , නව යෝජනා සහ ඔවුන් මුහුණ දෙන අභියෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 14 නොවැම්බර් 2023

රිය මිතුරු මෝටර් රථ රක්ෂණාවරණය - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අග්‍රහාර රිය මිතුරු තෙවන පාර්ශවිය මෝටර් රථ රක්ෂණාවරණය . රාජ්‍ය සේවකයින් වූ ඔබට ඉතාමත් අවම වාරිකයකට තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීම සදහා අප හා සම්බන්ධ වන්න. !!!විසින් සංස්කාරක    දිනය 02 නොවැම්බර් 2023

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල කෝප් කමිටුව හමුවට

2023-10-03 දින පැවති කෝප් කමිටුව සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සහභාගී වූ අතර, ඒ සඳහා සභාපතිනි සාගලා අබේවික්‍රම මහත්මිය, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ගමානි ලියනාරච්චි මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී විය.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 04 ඔක්තෝම්බර් 2023

මහජන දිනය - ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ මහජන දිනය ලෙස සෑම සඳුදා දිනකම පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 1.00 දක්වා කාලය වෙන්කර ඇත.එදිනට අප ආයතනයෙහි සභාපතිනිය, සාගලා අභයවික්‍රම මහත්මිය හමුවී අග්‍රහාර හිමිකම් සම්බන්දයෙන් ඔබගේ ගැටළු ඉදිරිපත් කල හැක.තවද ආයතනයට පැමිණීමට අපහසු සාමාජිකයන් හට සඳුදා දිනයන්හි ඉහත සදහන් කාලසීමාවන් තුලදී පමණක් දුරකථන අංක 070 695 4235 මගින් සභාපතිතුමිය හා සම්බන්දවිය හැක.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 13 ජුනි 2023


නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම මහත්මිය ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය ලෙස වැඩ භාර ගනී.

ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිනිය වූ නීතිඥ සාගලා අභයවික්‍රම මහත්මිය ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය ලෙස පසුගියදා (24) වැඩ භාර ගත් අයුරු.ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ ප්‍රථම කාන්තා සභාපතිනිය වූයේද ඇයයි.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 30 මැයි 2023


අග්‍රහාර රියමිතුරු යෝජනා ක්‍රමය

සුවහසක් රාජ්‍ය සේවක වන ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදල විසින් පවත්වාගෙන යන මෝටර් රථ රක්ෂණාවරණයේ අග්‍රහාර රියමිතුරු යෝජනා ක්‍රමයේ නවතම යෝජනා පත්‍රය මෙහිදී ලබාගත හැක.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 22 අප්‍රේල් 2022


ජාතික සංවර්ධනයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ඇප කැප වෙයි.

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පිහිටුවන ලද්දේ 2006 අංක 28 දරණ ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත මගිනි."ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ අවශ්‍යතා ඇති සියලුම රක්ෂණ අංශ සදහා ආරක්ෂාව" යන දැක්ම මගින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ආර්ථිකය කෙරෙහි දක්වන දායකත්වයට ප්‍රතිරක්ෂණය,වැඩවර්ජන,කැරලි කෝලහල,සිවිල් කලබල සහ ත්‍රස්තවාදී රක්ෂණය,අග්‍රහාර වෛද්‍ය රක්ෂණය,සෞඛ්‍ය රක්ෂණය හා වෙනත් සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමයන් ඇතුලත් වේ.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 2020 වසර තුලදී බදු ගෙවීමෙන් පසු රුපියල් බිලියන 7.5 ක ලාබයක් ලබාගැනීමට හැකිවී ඇත. 2020 වසර සදහා බදුගෙවීමෙන් පසු ලාභය 2019 වසරට සාපේක්ෂව 141% වර්ධනයකි.

විසින් සංස්කාරක    දිනය 18 පෙබරවාරි 2022වැදගත් :

මරණ හිමිකමක් ඉල්ලුම් කිරීමේදී හෝ වෙනත් කිසිදු ආකාරයක හිමිකම් ගෙවීමක් සදහා කිසිදු මුදලක් බදු, මුද්දර ගාස්තු හෝ ලේඛන ගාස්තු වශයෙන් ජාතික රක්‍ෂණ භාර අරමුදලට හෝ වෙනත් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට ගෙවිය යුතු නැත. එලෙස මුදල් ඉල්ලීම් කලහොත් වංචා සහගතව ඔබගෙන් අල්ලස් ලබාගැනීම සදහා තැත්කිරීමක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.