தொடக்கம் / செய்தி

Public Day - National Insurance Trust Fund

Please be advise that the National Insurance Trust Fund, will be not held public day on 2024-04-15.


POST BY ADMIN    DATE 08 APR 2024Invitation for Bids - National Insurance Trust Fund

National Insurance Trust Fund Board Procurement Committee (MPC) now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the Procurement of Supply Installation and Commissioning of Rack Mountable Servers. More Information ......POST BY ADMIN    DATE 28 MAR 2024


Job Vacancies !!!

Applications have been invited for the vacancies available in the National Insurance Trust Fund Board and anyone who is eligible can apply. More Information ......POST BY ADMIN    DATE 11 MAR 2024


Kandy New Branch Opening - National Insurance Trust Fund

The new Kandy district branch office of the National Insurance Trust Fund was opened on 29.02.2024 and for this occasion Kandy District Secretary Chandana Thennakone, former District Secretary Gamini Seneviratne, Deputy Municipal Commissioner Indika Abeysinghe, Governor Secretary Manjula Madahapola, National Insurance Trust Fund President Advocate Sagala Abhayavikrama , Chief Executive Officer Gamani Liyanarachchi, Assistant General Manager Operations Samil Thushara and a group of officials participated.POST BY ADMIN    DATE 06 MAR 2024


Gampaha Branch Opening - National Insurance Trust Fund

A program to educate public officials about the establishment of a National Insurance Trust Fund office and Agrahara insurance system was held at the District Secretariat Auditorium on 21.02.2024 in the morning at the Gampaha District Secretariat Lak Siyane Mandiraya. The program was organized by Gampaha Additional District Secretaries J.W.S. Kitsiri, Ruchira Withana, National Insurance Trust Fund Chairperson Sagala Abhayawickrama, Assistant District Secretary Nilanthi Kumari, National Insurance Trust Fund Chief Executive Officer Gamani Liyanarachchi and others participated.POST BY ADMIN    DATE 03 MAR 2024


National Insurance Trust Fund

The opening of the Kegalle new district branch office of the National Insurance Trust Fund in order to provide comprehensive services for the public officials in the district on 12.02.2024, Honorable Minister of State for Finance Mr. Ranjith Siambalapitiya, Chairperson of the Kegalle District Liaison Committee, Member of Parliament Hon. Rajika Wickramasinghe, Member of Parliament Gunakanthathilake, The National Insurance Trust Fund was chaired by Mrs. Sagala Abhayawickrama, Chief Executive Officer, Mrs. Gamani Liyanarachchi, Kegalle District Secretary and other government officials.POST BY ADMIN    DATE 22 FEB 2024


National Insurance Trust Fund

Recently, there was an interview with the chairperson of our company, Ms. Sagala Abhayawickrama, where the mission, future goals and plans of our company were discussed.POST BY ADMIN    DATE 22 FEB 2024


Agrahara New Application form !!!

From February 29, 2024, only the updated application should be used and claims submitted with the old application will not be accepted.POST BY ADMIN    DATE 12 FEB 2024


ADDENDUM to Tender - Procurement of the reinsurance cover for strike riot civil commotion & terrorism fund (srcc & t) for the period from 01/02/2024 to 31/01/2025. more information....POST BY ADMIN    DATE 16 DEC 2023

Riya mithuru motor Insurance - தேசிய காப்பீட்டு அறக்கட்டளை நிதி

அக்ரஹார ரிய மிதுரு மூன்றாம் தரப்பு மோட்டார் இன்சூரன்ஸ். அரசு ஊழியர்களாகிய நீங்கள் மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தில் மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டைப் பெற எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும். !!!POST BY ADMIN    தேதி 02 ஆகஸ்ட் 2023