தொடக்கம் / அறிவிப்புகள்
அக்ரஹார இணைய தளம்

அன்பான உறுப்பினர்களே,
நாட்டில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக குறிப்பாக மின்வெட்டு மற்றும் அலுவலகத்தைப் புகாரளிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் காரணமாக, அக்ரஹார வலைதள அமைப்பு அணுகல் 2022 செப்டம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.