உரிமைகோரல்களைச் சரிபார்க்கவும்


 

பதிவிறக்கங்கள்


 

வாடிக்கையாளர் சேவை

எங்கள் சேவைகள்

நாங்கள் தனித்துவமான நன்மைத் திட்டங்களை வழங்குகிறோம் மற்றும் பொது காப்பீட்டுத் துறையின் அனைத்து துறைகளுக்கும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறோம். மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களை மேலும் விழிப்புணர்வுடனும், திறமையாகவும், லாபகரமாகவும் மாற்ற வடிவமைக்கப்பட்ட சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம்.

அக்ரஹாரா

இந்த மருத்துவ காப்பீட்டின் முதன்மை நோக்கம் அனைத்து பொது மற்றும் மாகாண அரசு .. மேலும்

வாகனங்கள்

பொது சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வகையான கார்களும் குறைந்தது .. மேலும்

பொது

தீ, கடற்படை மற்றும் பிற பொதுத்துறை காப்பீட்டு தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ... மேலும்


SRCC & T

வேலைநிறுத்தங்கள், கலவரங்கள், உள்நாட்டு அமைதியின்மை மற்றும் பயங்கரவாத .. மேலும்

மறுகாப்பீடு

பேரழிவு இழப்புகள் உட்பட அனைத்து வகையான அபாயங்களுக்கும் காப்பீடு .. மேலும்

மைக்ரோ

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளில் இயற்கை பேரழிவுகளை எதிர்கொண்டது, இதன் .. மேலும்


ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான அக்ரஹாரா கட்டணம் செலுத்துகிறது

சுருக்கம் 2022

பொது ஊழியர் உரிமைகள் கொடுப்பனவுகள் அரை அரச ஊழியர் உரிமை கொடுப்பனவுகள் ஓய்வூதிய கோரிக்கை கொடுப்பனவுகள்

முழு அரசு உரிமைகோரல் கட்டணச் சுருக்கம்

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.) மொத்த மதிப்பு %
Pvt. hospital admission 5,323 421,958,906 23.9%
Gov. hospital admission 12,529 198,810,066 11.2%
Heart surgery 220 152,536,357 8.6%
Child birth 3,725 145,141,750 8.2%
Covid 19 23,049 525,061,772 29.7%
Death 717 218,642,800 12.4%
Spectacle 7,898 35,956,685 2.0%
Cancer 376 33,820,111 1.9%
Brain Surgery 6 7,000,000 0.4%
Kidney 21 13,144,146 0.7%
Other 72 16,005,495 0.9%
Total 53,936 1,768,078,088 100.0%
விளக்கப்பட குறிப்பு

அரை அரசு உரிமைகோரல் கட்டணச் சுருக்கம்

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.) மொத்த மதிப்பு %
Pvt. hospital admission 909 78913715 49.8%
Gov. hospital admission 814 10,517,984 6.6%
Heart surgery 26 19,547,823 12.3%
Child birth 287 15,010,327 9.5%
COVID 19 358 6,482,500 4.1%
Death 50 21,800,000 13.8%
Cancer 35 3,837,474 2.4%
Other 32 2,315,889 1.5%
Total 2,511 158,425,712 100.0%
விளக்கப்பட குறிப்பு

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான தலைப்புக் கொடுப்பனவுகளின் விளக்கப்படம் குறிப்பு

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.) மொத்த மதிப்பு %
Private hospital admission 639 26,284,037 34.9%
Gov. hospital admission 344 1,776,110 2.4%
Heart surgery 68 30,000,656 39.8%
Death 86 12,600,000 16.7%
Cancer 56 4,094,543 5.4%
Other 4 566,000 0.8%
Total 1,197 75,321,346 100.0%
விளக்கப்பட குறிப்பு


அக்ரஹார உரிமைகோரல் கொடுப்பனவுகள் - ஆண்டு 2021

அரச ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு 236,832 உரிமைக் கொடுப்பனவுகள் செய்யப்பட்டன. .
இழப்பீடு பெறப்பட்ட மதிப்பு: 6.36 பில்லியன்.

பொது ஊழியர் உரிமைகள் கொடுப்பனவுகள் அரை அரச ஊழியர் உரிமை கொடுப்பனவுகள் ஓய்வூதிய கோரிக்கை கொடுப்பனவுகள்

முழு அரசு உரிமைகோரல் கட்டணச் சுருக்கம்

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.)
Private hospital admission 25,263 1,889,871,146
Gov. hospital admission 61,441 813,975,690
Heart surgery 1,216 819,316,944
Child birth 21,506 660,201,309
Covid 19 16,014 328,883,552
Death 1,974 582,900,725
Spectacle 56,456 248,135,545
Cancer 1,998 140,571,053
Brain Surgery 46 46,564,606
Kidney 176 43,209,330
Other 137 32,659,321
Total 186,227 5,606,289,221

விளக்கப்பட குறிப்பு

அரை அரசு உரிமைகோரல் கட்டணச் சுருக்கம்

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.)
Private hospital admission 2,641 221,471,628
Gov. hospital admission 3,687 58,211,885
Heart surgery 112 77,539,962
Child birth 988 52,306,997
COVID 19 26 505,000
Death 147 50,100,000
Cancer 97 10,088,391
Other 105 5,952,050
Total 7,803 476,175,913

விளக்கப்பட குறிப்பு

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான தலைப்புக் கொடுப்பனவுகளின் விளக்கப்படம் குறிப்பு

உரிமைகோரல் வகை உரிமைகோரல்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மதிப்பு (ரூ.)
Private hospital admission 1,952 87,667,011
Gov. hospital admission 1,401 6,968,629
Heart surgery 276 127,383,952
Death 391 45,637,500
Cancer 252 12,924,034
Other 10 1,223,350
Total 4,282 281,801,476

விளக்கப்பட குறிப்பு